0312 447 43 99 uvcd@uvcd.org.tr

Değerli Üyelerimiz ve Damar Cerrahi Dergisi’nin Değerli Okuyucuları,

Yıllık olarak alınan atıf sayıları bir derginin bilimsel içerik yönünden kalitesinin en önemli göstergelerinden birisi olarak kabul edilmektedir. 2017 Kasım
ayında yeni web sayfamız, yeni yayınevi ile dergimiz bir ivme kazanmış olup; Google Scholar, Index Copernicus, Ulakbim TR Dizin gibi ulusal ve uluslararası
indexlerde taranmakta olan Damar Cerrahisi Dergimizin yıllık atıf sayılarının artırılması için farklı yabancı önemli indekslere de başvurular yapılmıştır
(E-SCI, DOAJ, Scopus gibi). Bilindiği gibi Damar Cerrahisi Dergisi’nin yayın dili halen Türkçe ve İngilizce’dir.
Ulusal tecrübelerimizin, uluslararası platformlarda kendi dergimiz aracılığı ile duyurulması için çalışmalarımız yoğun olarak sürmektedir. Tüm dünyada tıp dili
olarak İngilizce’nin ön plana geçtiği günümüzde Fransızca ve Almanca’nın bile sınırlı olarak kullanılabildiğini gözlemekteyiz. Diğer yandan dergimize gelen
çalışmaların çoğunluğu İngilizce yazılardır. Dergimizin atıf sayısını belirleyen ana makaleleri değerlendirdiğimizde İngilizce yayınlamış olduğumuz makalelerin
atıf sayısının Türkçe yazılmış çalışmalara göre daha yüksek olacağını düşünmekteyiz.

Dergimizin uluslararası okunabilirliğinin artırılması, dergiye yapılan atıf sayısının artırılması, derginin önemli indekslere dahil edilebilmesinin
kolaylaştırılması amacıyla Editörler Kurulumuz ve Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararlar doğrultusunda
dergimizde çıkan makaleler Ocak 2019’dan itibaren İngilizce olarak basılacaktır. Bu kararı almamızdaki temel faktör, sınırlarımızın dışına çıkmak, bir çok başarıya
imza atmış değerli bir cerrahi topluluğun tecrübelerini başka ülkelerin dergilerinde değil de kendi derneğinin dergisinde uluslararası platformda paylaşabilmesini
sağlamaktır. Umuyoruz ki, hedefe ulaşıldığında hem dergimiz hem de yazarlarımızın bilimsel etki değeri (impact faktör) artacak, üyelerimizin H değeri gibi
kriterlerde akademik yükselmesine destek olunacaktır. Türkçemizin bilimsel alanda kullanılmasının yaygınlaştırılması, kuşkusuz ki hepimizin görevidir ve bu
görevi dernek olarak her türlü bilimsel faaliyetimizde desteklemekten geri kalmayacağımız aşikardır.

Ayrıca Türk Kalp Damar Cerrahi Derneği yayın organı olan Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi de bu yönde karar almıştır ve İngilizce olarak yayın
hayatına devam etmektedir. Dergimizin bilimsel alandaki yerinin sağlamlaştırılması için atılan bu adıma tüm meslektaşlarımızın desteğini esirgemeyeceğini
umuyoruz.

Saygılarımızla,

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği
Başkanı
Dr. H. Tankut Akay

Baş Editör
Dr.Ufuk Demirkılıç

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi, 10. Fleboloji Kongresi’ni Kıbrıs, Girne’de 26-29 Ekim tarihlerinde başarıyla gerçekleştirdik.
Devamını Oku...

İLETİŞİMDE KAL

İletişim Bilgilerimiz