0312 447 43 99 uvcd@uvcd.org.tr

HAKKIMIZDA

MİSYONUMUZ :

Gerek ulusal ve gerekse uluslar arası mesleki bilim ve tekniğin gelişmesine saygın, ilkeli ve etik değerler çerçevesinde katkıda bulunmak,

Vasküler ve endovasküler cerrahi konusunda ki gelişmeleri izlemek bu konu ile uğraşı veren ve verecek olanlarla bilgi alışverişinde bulunmak ülke çapında bu dalın yüksek standartlara erişmesini sağlamak,

Vasküler ve endovasküler cerrahi konusunda dünyada ki bilgi ve teknik düzeye erişmek için ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak.

VİZYONUMUZ :

Gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, 

çalışmaları duyurmak için vasküler ve endovasküler cerrahi ile ilgili gazete, dergi, kitap gibi yayınlar yapmak ve üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkartmak ve bilimsel gelişmelere katkıda bulunmak,

Vasküler ve endovasküler cerrahi ile ilgili uygulanan yeniliklerin ülkemizde de uygulanması için hekimlerimizi eğitim amaçlı yurtdışına göndermek ve yurt dışından bu alanda uzman olan hekimleri ülkemize davet ederek ülkemiz hekimleri ile bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak,

Yurt için de gerek ulusal ve gerekse uluslararası nitelikte konferans, kongreler ve özel geceler düzenleyerek bilimsel gelişim sürecinde paylaşımı sağlamak,

Tababet uzmanlık tüzüğünde yapılacak her türlü değişiklik önerilerinde görüş bildirmek ve bu konuda Sağlık Bakanlığı, YÖK, Türk Tabipler Birliği ve diğer resmi kuruluşlarla işbirliği halinde çalışma yapmak,

Türk Tabipler Birliği şemsiyesi altında yürütülen Avrupa Birliği çalışmalarına katılmak ve katkı sağlamak, uzmanlık dalını temsil etmek, bu uzmanlık dalı ile ilgile faaliyette bulunmak,

Avrupa Birliği nedeni ile TTB-Uzman Dernekleri koordinasyon kurulunun faaliyetlerinde çalışmalara katılmak, katkı sağlamak, söz sahibi olmak ve bu konuda ki gerekli sorumlulukları yerine getirmek.

T.C Sağlık Bakanlığı’nın uzmanlarımızı veya uzman adaylarımızı ilgilendiren kararları konusunda görüş bildirmek, 

alternatif çözümler üretmek,

Vasküler ve endovasküler cerrahi konusunda hekimlerin, hemşirelerin ve diğer yardımcı sağlık çalışanlarının daha iyi yetişebilmesi için kurs, seminer, konferans ve panel gibi bilimsel eğitim çalışmaları düzenlemek,

Vasküler ve endovasküler cerrahi alanında yapılan çalışmaları desteklemek ve uluslar arası faaliyette bulunmak, 

yurt dışında benzeri kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarla kanunun ön gördüğü koşullar içinde proje bazında ortak çalışma yapmak veya yardımlaşmak,

Yurtiçi bilimsel faaliyetler için gerekli mali kaynakları oluşturmak ve bu giderleri karşılamak,

Yurt içi ve yurt dışı federasyonlar için gerekli sorumlulukları yerine getirmek,

Üyeler arası beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, seminer, kurs, panel, konferans gibi benzeri bilimsel toplantı ve etkinlikler düzenlemek, üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanına giren konularda ortak projeler yürütmek,

Yurtiçin de veya yurtdışında yapılacak her türlü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan geliri temin etmek amacı ile iktisadi ve sanayi işletmeler kurmak gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya benzeri amaçlı bir federasyona katılmak,

Halk sağlığı açısından faaliyetlerde bulunmak,

Kamu yararına olan her türlü sağlık çalışmalarına katılmak, bu çalışmalara öncülük etmek, maddi giderleri karşılamak,

Bilimsel amaçlı her türlü sosyal giderleri karşılamak, bu amaçla görevlendirilen kişilerin her türlü elzem giderlerini karşılamak,

Bu çalışmaların yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kurullarını tam yetkili kılmaktır.

 

UVCD YÖNETİM KURULU

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi, 10. Fleboloji Kongresi’ni Kıbrıs, Girne’de 26-29 Ekim tarihlerinde başarıyla gerçekleştirdik.
Devamını Oku...

İLETİŞİMDE KAL

İletişim Bilgilerimiz