0312 447 43 99 uvcd@uvcd.org.tr

YARA BAKIMI SUT DEĞİŞİKLİĞİ

Değerli üyelerimizin dikkatine,

Diyabetik ayak tedavisinde multi-disipliner tedavinin esas olduğu ve kalp-damar cerrahisinin bu ekibin temel branşlarından olduğu, son Sağlık Uygulama Tebliği ( SUT) içerisinde yapılan bir değişiklikle Sağlık Bakanlığı tarafından net olarak ortaya konmuştur. 3.basamak hastanelerde geri ödeme kapsamında olan, özellikle diyabetik ayak tedavisinde çok umut verici sonuçları olan intralezyonel epidermal büyüme faktörü artık sadece genel cerrahlar ve plastik cerrahlar tarafından değil, kalp-damar cerrahlarının da içinde olduğu multidisipliner heyet tarafından da reçete edilip kullanılabilmektedir. Derneğimizin bakanlık nezdinde yaptığı başvurular ve temaslar sonrasında kalp-damar cerrahisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de diyabetik ayak tedavisinde hakkettiği konumu elde etmiştir. Yara bakımı konusunda oldukça önemli mesai harcamış olan başta Emre Özker hocamız nezdinde emeği geçen tüm dernek yöneticilerimize teşekkürü bir borç biliriz. Aşağıda önceki SUT ve yenilenen güncel SUT içersindeki ilgili bölümü sizlerle paylaşıyoruz.

2016 TEBLİĞİ

EK-4/G Madde 59

59. Epidermal büyüme faktörü; Konvansiyonel yara tedavi prensiplerinin uygulanmasına rağmen yarada iyileşmenin izlenmediği (Tedavi süresi ve uygulanan tedavinin raporda belirtilmesi gerekmektedir.), gangrensiz, osteomiyeliti ve enfeksiyonu tedavi olmuş (osteomyelite bağlı ülserlerde osteomyelitin olmadığının/tedavi edildiğinin radyoloji ve ortopedi uzman hekimleri tarafından, yumuşak doku enfeksiyonuna bağlı ülserlerde yumuşak doku enfeksiyonunun kontrol altına alındığının enfeksiyon hastalıkları uzman hekimi tarafından raporda belirtilmesi gerekmektedir.) açık diyabetik ayak ülserleri olan hastalarda, 3 üncü basamak sağlık kurumlarında genel cerrahi veya plastik cerrahi uzman hekimleri tarafından düzenlenen 4(dört) hafta süreli uzman hekim raporuna istinaden yine bu uzman hekimler tarafından reçete edilebilir. 4 (dört) haftalık tedavi sonrasında tedavinin devamı gerekiyorsa, ilaca başlangıç kriterlerinin yer aldığı, en az bir genel cerrahi veya plastik cerrahi uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuna istinaden yine bu uzmanlar tarafından reçete edilir. Toplam tedavi süresi 12(on iki) haftayı geçemez.
(Ek: RG- 26/11/2016-29900/ 34 md. Yürürlük: 29/11/2016)

GÜNCEL TEBLİĞ

06.2020 SUT 27. Madde c bendi

Listenin “59” numaralı maddesinde yer alan “genel cerrahi veya plastik cerrahi uzman hekimleri tarafından düzenlenen 4 (dört) hafta süreli uzman hekim raporuna istinaden yine bu uzman hekimler tarafından reçete edilebilinir. 4 (dört) haftalık tedavi sonrasında tedavinin devamı gerekiyorsa, ilaca başlangıç kriterlerinin yer aldığı, en az bir genel cerrahi veya plastik cerrahi uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuna istinaden yine bu uzmanlar tarafından reçete edilir.” İbaresi” enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, endokrionoloji ve metabolizma hastalıkları veya genel cerrahi uzman hekimlerinden herhangi üçünün yer aldığı 4 (dört) hafta süreli sağlık kurulu raporuna istinaden yine bu uzman hekimler tarafından uygulanması halinde bedelleri Kurumca karşılanır. 4 (dört) haftalık tedavi sonrasında tedavinin devamının gerekmesi halinde; 3 üncü basamak sağlık kurumlarında ilaca başlangıç kriterlerinin yer aldığı, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, endokrionoloji ve metabolizma hastalıkları veya genel cerrahi uzman hekimlerinden herhangi üçünün yer aldığı 4 (dört) hafta süreli sağlık kurulu raporuna istinaden yine bu uzman hekimler tarafından uygulanması halinde bedelleri Kurumca karşılanmaya devam edilir.” Şeklinde değiştirilmiştir.

Diğer yara bakım ürünleri ile alakalı temas ve çabalarımız da var gücümüzle devam etmektedir. Tüm üyelerimizle bu sevinçli haberi paylaşmak istedik.

Sevgi ve saygılarımızla
UVECD YÖNETİM KURULU

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi, 10. Fleboloji Kongresi’ni Kıbrıs, Girne’de 26-29 Ekim tarihlerinde başarıyla gerçekleştirdik.
Devamını Oku...

İLETİŞİMDE KAL

İletişim Bilgilerimiz