0312 447 43 99 uvcd@uvcd.org.tr

SİNOP’TA “DAMAR CERRAHİSİ’NDE GRİ ALANLAR” TOPLANTISI

Sinop’ta “Damar Cerrahisi’ nde Gri Alanlar” toplantısı gerçekleştirildi.

 

Zinos Otel’de gerçekleştirilen toplantıya doktorlar ve sağlık çalışanları katıldı. Toplantıda “kalp ve damar cerrahisinde önemli noktalar” ele alındı.

Akciğer damarında oluşan pıhtı tedavisi, kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon arter hastalıkları, toplardamar hastalıkları, şah damar darlıkları, pıhtı engelleyici gibi önemli konulara değinildi.

 

Burada açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Tanzel Çalkavur; “Biz ulusal vasküler ve endovasküler derneği olarak son derece aktif bir meslek örgütüyüz. En önemli özelliklerimizden bir tanesi de bugün Sinop’ ta bulunmamıza neden olan şey; lokal toplantılarımız yani buradaki meslektaşlarımızla yeniden bilgilerimizi paylaşıyoruz, güncelliyoruz, burada çalışan meslektaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. onların derneği olarak yanlarında oluyoruz. En temel hedeflerimizden bir tanesi de mesleğin başındaki meslektaşlarımıza yeniden bilgi vermek, onların eğitimine katkıda bulunmak” dedi.

Ardından açıklamada bulunan Ulusal Vasküler Ve Endovasküler Derneği Başkanı ve Avrupa Damar Cerrahisi Board Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tankut Atay; “Sinop’ ta yapılan ilk toplantımızdı bu. Katılım son derece iyiydi. Ülkenin değişik bölgelerinden çok kıymetli hocalarımız katıldı. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Derneği olarak ülkenin 4 bir tarafında yaptığımız gri alanlara bir yenisini daha eklemiş olduk. Bu toplantının özellikleri, bizim ‘gri alan’ dediğimiz, yani üzerinde belli fikir birliği sağlanmış ve sağlanamamış konuları aydınlatmaktır. Bunu bir çok branş ile beraber yapıyoruz. Mesela bu dönemde periferik arter hastalıklarındaki gri alanlar, ven hastalıklarındaki gri alanlar, pıhtılaşma problemlerindeki gri alanlar ve kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon hastalığındaki gri alanları aydınlatmak üzere bir aradayız. iyi bir toplantı oldu ve devamı da gelecek bu toplantıların” dedi.

Türk Toraks Derneği Klinik Sorunlar Çalışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülfer Okumuş konuşmasında; Tankut hocamızın davetlisi olarak özellikle pıhtılaşmanın sebep olduğu akciğer damarlarındaki yüksek tansiyon hastalığı konusu nedeniyle buradayız. Multidisipliner yani birden fazla branşın bir arada çalıştığı, bir arada tanıyı koyduğu ve hastayı yönettiği bir hastalık grubundan söz ediyoruz. Burada derneklerin ve branşların ortak olarak çalışmasının hem hasta bazında hem hekim bazında çok önemli olduğunu belirtmek amacıyla burada birlikte bulunuyoruz. Ulusal Vasküler Ve Endovasküler Derneğine çok teşekkür ediyoruz bizi ilk toplantılarından beri sürekli davet ettikleri için. Sinop’ ta çok güzel bir oturum oldu. Hastalığa farkındalık yaratmak dolayısıyla daha çok tanı koyup daha çok hem hekim hem hastaya ulaşmak hedefiyle ortaklaşa bu toplantılarda birlikte oluyoruz ve bu nedenle çok mutluyuz” dedi.

Ankara Gazi üni. Öğr. Üyesi Ulusal Vasküler Ve Endovasküler Derneği yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Dilek Erer yapmış olduğu konuşmasında; “Derneğimizin en büyük hedefi tüm Türkiye’de bu işi yapan, bu konuda hizmet veren tüm hekim arkadaşlarımızla iyi ilişkiler kurmak, bilimsel olan bağları daha güçlendirmek, diğer alanlarda lan derneklerle ortak toplantılar düzenleyerek hem iş birliğini arttırmak hem de genel farkındalığı daha bilimsel boyutlara taşımak. Bugün Sinop’ta da bu amaçla toplantı planlandı. Son derece güzel ve başarılı geçti” dedi.

Son olarak konuma yapan samsun 19 mayıs üni. Kardiyoloji Anabilim Dalı Görevisi  Doç. Dr. Murat Meriç; “Bugün derneğimiz kalp damar cerrahisi derneğinin daveti üzerine Sinop’ta önemli konuları konuşma fırsatı bulduk. Bunların birisi de bizim pulmoner hipertansiyon hastalarının önemli bir alt gurubunu oluşturan, Kteb (kronik trume hipertansiyon) daki güncel yaklaşımları, tedavi süreçelrini tartışma fırsatı bulduk. Özellikle göğüs hastalıkları, kalp damar cerrahisinden katılımlar ve kardiyolojinin katılımıyla multidisipliner yaklaşımın önemini vurguladık. Oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Geniş bir katılım oldu. Bu konuda daha çok toplantı yapılması, hekimlerin bilgilendirilmesi konusunda bizlerin de bir görüşü oluştu. Bu tür toplantılar daha büyük katılımlarla, çeşitli derneklerin de katılımıyla daha geniş alanlarda gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Mayıs ayında da uluslararası Türk kardiyoloji derneğinin sponsorluğunda güzel bir toplantımız olacak” dedi.

 

Kaynak: hbr.haber57.com.tr

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi, 10. Fleboloji Kongresi’ni Kıbrıs, Girne’de 26-29 Ekim tarihlerinde başarıyla gerçekleştirdik.
Devamını Oku...

İLETİŞİMDE KAL

İletişim Bilgilerimiz